Woolmark

Alla Purowools ullprodukter är godkända av Woolmark och uppfyller alla de stränga krav som de ställer på kvalitet och renhet.

Woolmark är världens mest kända textilfibervarumärke och erkänns världen över som en symbol för kvalitet och tillförlitlighet. Woolmark är en världsomfattande organisation som garanterar konsumenten att en ullprodukt innehåller ren och ny ull.

Innan en producent kan använda Woolmark-etiketten på sina varor utförs strikta tester på kvalitet och prestanda och de ska uppfylla de höga krav som ställs av The Woolmark Company.

Ytterligare årliga och löpande stickprovskontroller säkerställer att kvaliteten bibehålls hos varje:

  • Uppfödare
  • Tillverkare
  • Leverantör

Godkända produkter

Purowools produkter är godkända av Woolmark och vårt sortiment uppfyller Woolmarks stränga riktlinjer för kvalitet och renhet. Med andra ord kan du som kund förlita dig på att vi alltid levererar den bästa tänkbara ull som finns i världen.

Följ Purowool