Woolmark

Alle Purowools ullprodukter er godkjent av Woolmark, og oppfyller alle de strengekrav som de stiller på kvalitet og renhet.

Woolmark er verdens mest kjente tekstilfibervaremerke og er anerkjent i verden som et symbol for kvalitet og troverdighet. Woolmark er en verdensomspennende organisasjon som garanterer konsumenten et ullprodukt som inneholder ren og ny ull.

 

Før en produsent kan bruke Woolmark – symbolet på sine varer utføres det strenge tester på kvalitet og utførelse, og det skal oppfylles de høye krav som stilles av The Woolmark Company.

 

Ytterligere årlige og løpende stikkprøvekontroller garanterer at kvaliteten opprettholdes hos hver:

  • Oppdretter
  • Produsent
  • Leverandør

Godkjente produkter

Purowools produkter er godkjente av Woolmark og vårt sortiment oppfyller Woolmarks strenge retningslinjer for kvalitet og renhet. Med andre ord kan du som kunde stole på at vi alltid leverer den beste tenkbare ullen som finnes i verden.

Følg Purowool